auto iklan

23 November 2012

Dasar tandas nasional perlu kemas

Dasar tandas nasional perlu kemas, tandas bersih, rekabentuk tandas, pengurusan tandas kualiti, ciri tandas kualiti
Dasar tandas nasional perlu kemas, Kerajaan di saran merangka dasar tandas bersih yang lebih menyeluruh dan dapat diguna pakai oleh semua PBT, kita mahu dasar tandas Nasional di wujudkan agar mutu tandas awam dan swasra seragam dan berkualiti.

Tujuan utama dasar tandas nasional ialah:
  1. Memastikan satu piawai rekabentuk yang mutu dan kualiti
  2. Memastikan pengurusan Tandas Bilik Air yang cekap dan bertanggungjawap
  3. Memastikan pemantauan dijalan secara berkala dan sistematik
  4. Memastikan pihak yang mengurus atau syarikat yang layak sahaja dibenar mengurus tandas awam
  5. Kempen guna tandas di perluas dan tersusun, Cara basuh dan cuci perlu di beri penekanan dalam kempen
Tandas-tandas perlu seperti lantai restoran yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Tandas sekolah juga perlu menggunakan lantai khas juga tidak seperti sekarang yang kelihatan sangat comot dan sukar dicuci.

Kemudahan tandas juga perlu ‘heavy duty’ kerana penggunaan yang kerap. Banyak Lagi kemudahan tandas tidak boleh terus dibeli dari kedai hardware sahaja. Peralatan perlu mematuhi piawaian tertentu.

Mungkin dengan cara ini sahaja keadaan tandas di negara ini dapat dikawal. Jika tidak memikirkan rekabentuk baru atau pendekatan undang-undang sudah tentu keadaan tandas tidak akan berubah selamanya.


Read more: http://gotomelaka.blogspot.com/2011/12/tidak-kisah-asal-tandas-bersih.html#ixzz2D5ycVxPR
Tandas-tandas perlu di bina dengan bahan kualiti, Tile lantai kualiti dan heavy duty yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Tandas sekolah juga perlu menggunakan lantai khas juga tidak seperti sekarang yang kelihatan sangat comot dan sukar dicuci.

Kemudahan tandas juga perlu ‘heavy duty’ kerana penggunaan yang kerap. Banyak Lagi kemudahan tandas tidak boleh terus dibeli dari kedai hardware sahaja. Peralatan perlu mematuhi piawaian tertentu
Jadi sampai masanya rakyat kita kena bayar lebih bagi mendapat servis yang baik dan kualiti di negara ini, PBT boleh sub atau swastakan tandas awam supaya mutu dapat di tingkatkan.

2 faktor kena ambil kira, pertama kualiti binaan tandas dan kualiti alatan tandas, Kedua kualiti pengurusan tandas. Keduanya saling berkaitan untuk memastikan tandas kita bersih.

Tandas-tandas perlu seperti lantai restoran yang perlu memenuhi syarat-syarat tertentu. Tandas sekolah juga perlu menggunakan lantai khas juga tidak seperti sekarang yang kelihatan sangat comot dan sukar dicuci.

Kemudahan tandas juga perlu ‘heavy duty’ kerana penggunaan yang kerap. Banyak Lagi kemudahan tandas tidak boleh terus dibeli dari kedai hardware sahaja. Peralatan perlu mematuhi piawaian tertentu.

Mungkin dengan cara ini sahaja keadaan tandas di negara ini dapat dikawal. Jika tidak memikirkan rekabentuk baru atau pendekatan undang-undang sudah tentu keadaan tandas tidak akan berubah selamanya.


Read more: http://gotomelaka.blogspot.com/2011/12/tidak-kisah-asal-tandas-bersih.html#ixzz2D5ycVxPR
IKLAN 1

03 November 2012

Bagaimana nak pohon lesen pemaju perumahan

Bagaimana nak pohon lesen pemaju perumahan. Anda kalau minat kena ikut prosedur berikut,
a) satu salinan hakmilik tanah;
(b) satu salinan kelulusan penukaran tanah kepada maksud bangunan dan pecahsempadan (sila kepilkan resit bagi premium yang dibayar bagi penukaran syarat tanah. Borang 9A atau 7D KTN yang telah
diluluskan, pelan pra -hitungan/pinta ukur yang diluluskan dan sijil akuan daripada Lembaga
Juruukur Tanah dan apa-apa bukti bayaran lain berkaitan dengan kelulusan ini).

(c) satu salinan perjanjian antara tuan punya tanah dengan pemaju untuk memajukan tanah tersebut
sebagai pemajuan perumahan;

(d) satu salinan kunci kira-kira beraudit yang terakhir dan satu penyata aliran tunai projek ;
(e) satu salinan akuan berkanun yang menyatakan bahawa permohonan telah mematuhi segala syarat atau
sekatan yang dinyatakan dalam seksyen 6(1) Akta ini ; dan

(f) salinan Borang 24 atau borang pendapatan tahunan terakhir dan borang 49 Akta Syarikat 1965.

(g) salinan surat kelulusan daripada Jawatankuasa Pelaburan Asing, Unit Perancang Ekonomi, Jabatan
Perdana Menteri (jika berkaitan).

2. *Saya/kami juga mengemukakan dokumen-dokumen berikut yang disahkan dengan sewajarnya mengikut
seksyen 5(3) Akta :
(a) syarikat berhad - s atu salinan Memorandum dan Artikel Persatuan
(b) firma - satu salinan sijil pendaftaran perniagaan dan satu salinan
perjanjian perkongsian (jika ada);
(c) pertubuhan/syarikat kerjasama - satu salinan kaedah-kaedah atau undang-undang kecil
(d) kumpulan orang - satu salinan perjanjian di antara orang yang menjadi kumpulan

Sumber : http://www.kpkt.gov.my/kpkt/borang/lesen/Jadual_A.pdf

Klik pada pautan-pautan di bawah untuk maklumat lanjut:
IKLAN 1

IKLAN ADSENSE