auto iklan

30 November 2011

Tugas Dan Jawatan Jurutera Awam GredJ41


Jurutera (Awam) Gred J41 , Kumpulan: Pengurusan dan Profesional

Kem/Jab: Pelbagai Kementerian/Jabatan

Jadual Gaji:
P1T1 RM2088.25 – P1T23 RM4721.03
P2T1 RM2184.26 – P2T23 RM5015.88
P3T1 RM2284.45 – P3T23 RM5306.79

Syarat Lantikan:

Ijazah Sarjana Muda Kejuruteraan (Awam) yang diiktiraf oleh kerajaan daripada institusi-institusi pengajian tinggi tempatan atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya; dan lulus B.M. (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat SPM atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan.

Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Pembantu Teknik (Awam) adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk KPSL ke jawatan Jurutera (Awam) Gred J41, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

mempunyai kelayakan di atas; atau

lulus Peperiksaan Badan Ikhtisas Bahagian I dan II anjuran Lembaga Jurutera Malaysia/Institut Jurutera Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi Tugas:

Melaksanakan penyelenggaraan dan pembaikan ke atas semua bangunan dan kemudahan awam serta mengawasi aspek kejuruteraan.
IKLAN 1

21 November 2011

TIP UNTUK MEMBELI RUMAH


TIP UNTUK MEMBELI RUMAH ATAU KEDAI, Berikut ialah panduan dan tips bagaimana nak membeli hartanah seperti rumah, rumah kedai, kedai pejabat, apartment dan sebagainya.

1. Cari atau beli hartanah (bangunan /tanah) pada harga rendah

2 Pilih lokasi yang strategik, lokasi yang boleh jual semula. Jika anda beli kawasan yang anda sendiri tak mau duduk atau susah nak jual maka agak sukar anda mendapat untung yang banyak. Lokasi yang sesuai ialah berdekatan industri, dekat bandar, dekat kawasan pusat pengajian, ada kemudahan pengangkutan awam dan kemudahan infra yang lain.

3. Hartanah yang anda beli, menepati kehendak undang-undang. Seperti tanah pegangan bebas, pajakan atau rizab melayu. Pegangan bebas mudah dijual semula.

4. Boleh jual. Kalau anda beli bangunan dan sukar hendak jual, apa guna anda membeli. Bagaimana nak buat duit kalau sukar jual. Jadi kena hati-hati membeli hartanah.

5. Membeli hartanah di bandar besar atau bandar yang sedang berkembang adalah suatu pelaburan yang bijak

6. Kira pendapatan anda bulanan

7. Kira perbelanjaan anda bulanan

8. Maklumat harga belian, berapa bayaran muka dan berapa harus anda pinjam

9. Kemudian anda perlu kira berapa bayaran bulanan yang perlu anda buat

10. Tanya soalan kepada penjual, kenapa dia menjual, bila nak jual, kalau tak dapat jual pada tarikh tersebut, bagaimana. Jawapan yang anda terima akan memberi gambaran samada dia terdesak atau tidak.

11. Dapatkan maklumat hartanah seperti berikut :

  • Lokasinya sesuai atau tidak (alamat)
  • Jenis hartanah, rumah teres, apartmen, rumah kedai atau banglo
  • Luas lantai
  • Bilangan bilik air, stor dan lain-lain
  • Arah kedudukan, hadap matahari jatuh atau bertentangan
  • Umur bangunan


Maklumat geran seperti no PT, mukim, daerah, jenis hakmilik bebas atau pajakan, jenis kegunaan, berapa cukai tanah, cukai tafsiran dan CF.

Dapatkan maklumat pemaju atau penjual dari segi, Alamat, Telefon, Faks, no pemaju, harga diminta, baki pinjaman tertunggak, nama bank yang ia buat pinjaman dulu, bayaran bulanan yang ia sedang bayar, jangkamasa pemilikan, Rekod atau sejarah pemaju tersebut.

Periksa dari segi jalan masuk, keadaan rumah sebelum masuk dan anggaran pembaikan yang perlu dibuat. Untuk lebih detail anda perlu lihat keseluruhan bangunan yang hendak beli, seperti sistem paipnya, sistem najisnya, sistem elektriknya, keadaan lantai, dinding, siling, atap, bilik air dan sekitarnya. Jika terlalu banyak kerosakan anda harus memikir semula untuk membeli, kerana kos pembaikan adalah kos tambahan yang perlu anda tanggung. Carilah bangunan yang kurang bermasalah.

Lain-lain seperti bil elektrik dan air bulan lepa, jika rumah itu sudah bertuan, nak tahu bil api masih tertunggak atau tidak, nak tahu bahawa siapa pemilik asal rumah berkenaan
IKLAN 1

Kediaman atau rumah mampu milik


SPNB turut menawarkan Skim Mudah Milik yang menawarkan pembelian rumah dengan hanya membayar deposit sebanyak RM250 ketika menandatangani Perjanjian Jualbeli sebelum pinjaman diluluskan. Pakej ini terbuka kepada semua pembeli dan semua jenis rumah yang dijual oleh SPNB. Ini termasuk pembeli yang telah lama bekerja dan boleh mengeluarkan simpanan dari Akaun 2 KWSP dan juga rumah-rumah jenis kos sederhana, kos sederhana rendah, kos rendah dan rumah di bawah harga RM100,000.00.

Sebarang keterangan lanjut, sila hubungi talian 03-2057 3333 / 03-2057 3207 /03-2057 3208.

Lihat juga rumah mampu milik untuk golongan muda, dengan harga bawah RM220,000 ribu.

IKLAN 1

Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB)


Syarikat Perumahan Negara Berhad (SPNB) telah ditubuhkan pada 21 Ogos 1997 sebagai sebuah syarikat milik penuh Menteri Kewangan Diperbadankan (Mof Inc.) yang bertujuan menyediakan rumah mampu milik yang berkualiti kepada setiap keluarga di Malaysia sejajar dengan Objektif Perumahan Negara.

SPNB bertanggungjawab melaksanakan Program Rumah Mampu Milik (RMM) dan Program Rumah Mesra Rakyat (RMR) untuk memastikan golongan berpendapatan rendah memiliki kediaman yang mampu dimiliki,

Agensi Pelaksana Program Pemulihan Projek perumahan yang telah terbengkalai, Program Kuarters Kerajaan melalui Syarikat Usahasama SPNB-LTAT Sdn. Bhd. (USL) untuk pelbagai agensi dan badan kerajaan dan Program Perumahan Khas seperti Program Perumahan Rakyat (PPR), perumahan mangsa tsunami di Malaysia dan Acheh serta penempatan semula kawasan berisiko banjir sepertimana yang telah diarahkan oleh Kementerian Kewangan.

Selain daripada tanggungjawab utama, SPNB juga amat dedikasi dalam menyediakan rumah untuk golongan yang kurang bernasib baik dan keluarga miskin di Malaysia dengan menyumbangkan sejumlah daripada keuntungan tahunan syarikat kepada kerja-kerja kebajikan seperti membaikpulih atau membina semula rumah usang dan uzur di bawah Program Perumahan Khas yang dikenali sebagai Skim Amal Jariah.

Bagi memastikan operasi SPNB berjalan lancar, kini SPNB mempunyai lima buah cawangan iaitu di Pulau Pinang, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. SPNB juga telah membuka dua pejabat jualan dan pemasaran iaitu di Kota Bahru, Kelantan dan Miri, Sarawak.

IKLAN 1

Tugas pemaju,jurutera,kontraktor dan teknikal


Peranan dan tugas pemaju projek, akitek, jurutera awam, jurutera elektrik, tugas kontraktor dan lain lain yang terlibat dalam pembangunan projek

1)Pemaju projek ialah Syarikat yang mendapat autoriti membangunkan sesuatu tapak untuk tujuan pembangunan/perumahan. Cth ; Tasik Puteri Propeties Sdn Bhd, Talam Corporation , Aima Development, Bumita, Island Penisular. Biasanya mereka adalah kontraktor kelas A, juga mempunyai lesen pemaju.

2)Arkitek ialah profesional yang ada tauliah Lembaga akitek Malaysia, yang di benar merancang, merekabentuk suatu projek binaan. Mereka mempunyai kepakaran dalam lukisan pelan binaan, lukisan pelan tender dan pelan pembangunan, susun atur bangunan di atas peta/tapak projek,

3) Jurutera awam adalah juga yang layak dan ada ijazah dari universiti. Pihak jurutera akan memastikan pembangunan susun atur bangunan, jalan, lorong belakang, longkang, dsbnya mengikut piawaian pembangunan yg tertentu. Beliau akan menyemak pelan pembangunan dan proses pembinaan/pembangunan.

4) Jurutera elektrik ialah seorang yang berkelayakan dalam bidang ini dan mendapat ijazah dalam bidang ini dari universiti. Pihak mereka akan yg memastikan pemasangan elektrik di dalam bangunan, susun atur pemasangan dsb mengikut piawaian / garis panduan.

5) Kontraktor Orang/pihak yang diberikan kuasa dalam kerja kerja pembinaan. Kontraktor di Malaysia perlu berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor PKK dengan syarat pendaftaran ditetapkan PKK. Mereka Mendapat keuntungan menerusi tender pembangunan yg dibuat.

6) Jurutera mekanikal Pihak yg memastikan aspek kejuruteraan yang melibatkan mesin, jentera, mengikut prosedur yang sepatutnya . Ia juga seorang yang layak dan mendapat ijazah dari institusi yang layak dengan bidang ini.

7) Juruukur bahan atau QS, ialah seorang yang pakar dan layak dalam hal kos dan kuantiti bahan suatu projek. mereka juga terlibat dalam pengurusan tender, kawalan kos, bayaran kontraktor dan anggaran kos projek. Mereka juga sebagai penasihat kos dan kawalan kos bagi pihak pemaju atau bagi pihak kontraktor.

8) Tugas penyelia tapak, ialah membantu dan menyelia pembinaan suatu projek
IKLAN 1

20 November 2011

Kelewatan Projek Yang Dibenarkan


Kelewatan Projek Yang Dibenarkan (Excusable Delays) Anda boleh rujuk (JKR 203A Klausa 43 Syarat-Syarat Kontrak) Sekiranya kelewatan berlaku disebabkan sesuatu perkara maka pihak kontraktor hanya berhak menuntut lanjutan masa sahaja tanpa dibenarkan membuat tuntutan pampasan.

Pihak kontraktor hanya dibenarkan untuk membuat permohonan lanjutan masa sekiranya berlaku kelewatan yang berpunca daripada perkara-perkara seperti berikut:


i. Force majeure; atau

ii. Cuaca buruk yang luarbiasa; atau

iii. Kerugian atau kerosakan yang luarbiasa yang disebabkan oleh perkara-perkara yang di luar jangkaan seperti yang disebut dalam fasal 36(a), iaitu berlakunya kebakaran, letupan, petir, ribut, banjir dan lain-lain (dengan syarat ia berlaku tidak disebabkan oleh perbuatan, kecuaian, kemungkiran atau pecah kontrak oleh kontraktor); atau

iv. Masa penerimaan yang tidak wajar terhadap arahan pelan, aras yang diperlukan atau arahan yang diperuntukan dalam kontrak oleh pihak kontraktor dari Pegawai Penguasa; atau

v. Arahan-arahan Pegawai Penguasa yang dikeluarkan di bawah fasal 5 iaitu arahan yang membawa kepada perubahan kerja-kerja yang sedang berjalan

vi. Arahan-arahan yang diberikan oleh Pegawai Penguasa yang berbangkit dari pertikaian dengan tuan punya yang berjiran

vii. Kontraktor tidak berupaya menyiapkan kerja kerana sebab-sebab yang tidak dapat dikawal dan diramalkan olehnya pada tarikh penutupan tender seperti pembekalan bahan.

viii. Lambat pemilikan tapak

ix. Tindakan mogok yang disebabkan oleh pihak kesatuan sekerja

x. Kelewatan di pihak atau orang yang ditugaskan oleh kerajaan bagi melaksanakan kerja yang tidak menjadi sebahagian dari kontrak

xi. Kelambatan yang disebabkan oleh sub-kontraktor tentang kerja mereka dan ia disebabkan oleh punca-punca yang telah dinyatakan didalam subfasal (i) hingga (ix) di atas

Kategori kelewatan ini sebenarnya adalah membantu kontraktor untuk meneruskan kerja walaupun berlaku kelewatan terhadap tempoh penyiapan sebenar mengikut kontrak. Tempoh lanjutan masa (EOT) yang diluluskan menyebabkan kontraktor tidak akan dikenakan denda kelewatan (LAD).

Keadaan ini sebenarnya tidak menguntungkan kontraktor kerana tiada tuntutan pampasan boleh dibuat dan akan melibatkan kos pengurusan yang bertambah mengikut bilangan tempoh lanjutan masa yang diluluskan. Walaupun mendapat kelulusan lanjutan masa, sebenarnya pihak kontraktor terpaksa mengeluarkan kos tambahan seperti kos pekerja, peralatan, sumber tenaga dan lain-lain lagi yang mana akan mempengaruhi keuntungan sebenar yang sepatutnya diperolehi.

Sumber : eprints.utm.my/5056/1/IdrisAliasKPFKA2006TTT.pdf
IKLAN 1

Kelewatan Projek Disebabkan Oleh Perekabentuk


Kelewatan Projek Disebabkan Oleh Perekabentuk, Selain daripada disebabkan oleh klien, kelewatan juga boleh disebabkan oleh perekabentuk (Akitek atau jurutera perunding). Kelewatan yang disebabkan oleh perekabentuk boleh diklasifikasikan kepada 4 sebab yang utama (Abdul Rahman dan Berawi 2001), iaitu:

i. Kesilapan Rekabentuk

Kesilapan oleh arkitek dan jurutera perunding dalam
membuat rekabentuk menyebabkan sesetengah pelan perlu
direkabentuk semula.

ii. Masalah Rekabentuk Tidak Dapat Diselesaikan Segera

Bagi rekabentuk yang agak rumit dan memerlukan
pengesahan pihak tertentu maka pihak perunding memerlukan
lebih masa untuk membuat rekabentuk baru.
iii. Lambat Membuat Lawatan Untuk Pengesahan

Pihak perunding lambat membuat lawatan susulan untuk
mengenalpasti masalah di tapak serta lambat membuat pengesahan
dan penyelesaian.
IKLAN 1

Sebab Kelewatan Projek Binaan


Sebab Kelewatan Projek Binaan , Sebelum ini kita membincang kelewatan projek yang boleh dituntut Kali ini kita bincang pula, Kelewatan Disebabkan Oleh Klien atau pemilik projek, Di antara sebab kelewatan yang termasuk dalam kategori kelewatan yang boleh dituntut termasuklah masalah rekabentuk, perubahan oleh klien, ‘Act of God’ yang boleh diperjelaskan seperti berikut:

i. Perubahan Skop Kerja

Perkara ini terjadi di mana klien memberi arahan terhadap rekabentuk asal yang tidak memenuhi keperluan sebenar. Kadangkala perubahan rekabentuk ini akan mengambil masa yang agak panjang untuk direkabentuk semula oleh arkitek. Perkara ini membolehkan kontraktor menuntut lanjutan masa.

ii. Lewat Memberi Milik Tapak

Kontraktor yang telah dilantik tidak dapat memasuki tapak disebabkan oleh halangan di tapak, di antaranya seperti pemilik yang masih enggan berpindah. Dalam keadaan tertentu, mungkin
juga terdapat sistem kabel yang masih belum dapat dialihkan dari tapak pembinaan kerana belum mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa tempatan.

iii. Kelewatan Dalam Pembekalan Bahan Yang Sepatutnya

Dibekalkan Oleh Klien Pemilik yang bertanggungjawab dalam membekalkan bahan gagal berbuat demikian mungkin disebabkan tiada bekalan dalam pasaran ataupun pemilik menghadapi masalah kewangan. Dalam situasi ini kontraktor berhak menuntut pampasan atau lanjutan masa.

iv. Lukisan Pembinaan Yang Tidak Lengkap Di Mana Melibatkan Spesifikasi dan Maklumat Terperinci


Perkara ini melibatkan penyediaan pelan yang tidak lengkap di mana terdapat percanggahan maklumat yang melibatkan spesifikasi dan pelan pembinaan. Pembetulan perlu dibuat sama
ada terhadap spesifikasi atau pelan yang menyebabkan kontraktor tidak dapat meneruskan kerja-kerja pembinaan.

v. Lewat Menerima Bayaran Kemajuan

Kontraktor tidak atau lewat mendapat bayaran kemajuan sebagaimana jumlah tuntutan yang telah dibuat kepada pihak klien atau pihak klien mengalami masalah kewangan yang menyebabkan bayaran kemajuan tidak dapat diproses sehingga peruntukan semula diperolehi.


vi. Adanya Perubahan Kepada Rekabentuk

Perubahan rekabentuk terjadi apabila klien membuat pertukaran rekabentuk struktur binaan bagi pembinaan yang telah siap atau perubahan kerja semasa pembinaan sedang berjalan.
Oleh itu pihak pemilik projek hendaklah sentiasa mematuhi peraturan dan perjanjian kontrak dengan pihak kontraktor supaya semua arahan atau perubahan yang dibuat tidak menjejaskan tempoh penyiapan projek.

Sekiranya tuntutan dibuat terhadap perkara-perkara yang tersebut di atas, maka pihak klien tiada pilihan selain dari memberi kelulusan tambahan masa dan perlu memberi pampasan yang mana akan melibatkan pertambahan kos. Pihak klien hendaklah sedar tentang risiko yang akan dihadapi daripada peringkat awal projek lagi sekiranya berlaku apa-apa perubahan ke atas
kontrak.

Sekiranya kawalan tidak dilakukan daripada awal akan menyebabkan kos kontrak menjadi tinggi dan memberi kesan kepada tempoh penyiapan sebenar projek.

Baca juga sebab kelewatan boleh tuntut

Rujukan : http://eprints.utm.my/5056/1/IdrisAliasKPFKA2006TTT.pdf
IKLAN 1

Kelewatan Projek Yang Boleh Dituntut

kelewatan projek binaan
Kelewatan Projek Yang Boleh Dituntut (Compensable delays) (Rujuk Klausa 43 JKR 203A Syarat-syarat kontrak) Kelewatan ini terjadi biasanya disebabkan oleh kecuaian klien atau wakil-wakil klien yang terlibat semasa projek berjalan di mana biasanya klien akan memberi arahan baru, contohnya pertukaran bahan atau rekabentuk.

Sekiranya perkara ini berlaku, kerja-kerja pembinaan ke atas aktiviti tersebut tidak dapat dijalankan sehingga perubahan siap dijalankan. Dalam kes begini, pihak kontraktor dibenarkan dan berhak membuat tuntutan pampasan gantirugi. Biasanya bentuk gantirugi yang layak dituntut adalah pertambahan kos dan perlanjutan tempoh kontrak.

Kelewatan yang boleh dituntut adalah apabila pemilik projek atau perunding telah menyebabkan kontraktor tidak dapat menyiapkan projek mengikut jadual. Dalam keadaan ini kontraktor adalah layak untuk membuat tuntutan pampasan dan kontraktor mungkin juga akan mendapat kelulusan lanjutan masa (EOT) dan mendapat tambahan harga.

Kontraktor layak membuat tuntutan sekiranya perubahan yang diperlukan melibatkan perubahan skop kerja, lambat membuat keputusan tentang bahan, masalah jalan masuk
dan masalah tapak (Potts 1995).
IKLAN 1

Pelaksanaan Dasar IBS di MalaysiaKronologi Pelaksanaan Dasar IBS di Malaysia. Bagi tempoh empat dekad yang lalu, industri pembinaan Malaysia telah bereksperimen dengan pelbagai pembinaan pasang siap yang diketuai oleh penyedia penyelesaian konkrit pratuang pelbagai. Dalam kebanyakan kes, ia adalah untuk projek-projek yang one-off dan terpencil. Tiada pelan yang sewajarnya telah dirangka oleh Kerajaan untuk perindustrian pembinaan sehingga tahun 1990-an pos.Pergerakan yang kolektif ke arah perindustrian pembinaan mula-mula dipelopori oleh penyelidik dari Pusat Penyelidikan Perumahan (HRC), Universiti Putra Malaysia (UPM). IBS adalah satu penjenamaan semula konsep prefabrication diperkenalkan membezakan dengan bekas dalam jangka produktiviti kualiti yang lebih baik, dan keselamatan. Pusat penyelidikan telah menganjurkan satu siri kebangsaan dan antarabangsa colloquiums dan seminar IBS bermula pada awal 1984-2003. Fokus pada masa ini adalah untuk mengenal pasti bahan-bahan tempatan bagi skim perumahan mampu milik yang dibina menggunakan IBS.

Penyelidikan mereka pada beban saling mengandungi bangunan blok berongga telah memenangi berprestij Pingat Emas Geneva 2001. Pusat itu juga terlibat dengan program penyelidikan Perumahan Negara Mampu dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan CIDB di antara tahun 2001 dan 2003.

Penubuhan CIDB pada tahun 1996 (di bawah Akta 520) sebagai agensi kerajaan di bawah Kementerian Kerja bertujuan untuk meningkatkan pembangunan industri pembinaan telah membawa IBS ke ketinggian baru. Pada tahun 1999, berdasarkan resolusi yang dibuat semasa Kolokium Sistem Pembinaan Berindustri 1998, CIDB telah membentuk Jawatankuasa Pemandu IBS dalam usaha untuk membawa ke hadapan isu-isu berkaitan IBS dalam rangka kerja untuk memacu industri ini ke hadapan (CIDB, ​​2005) . Jawatankuasa Pemandu IBS diterajui oleh Prof Abang Abdullah Abang Ali

Pelan IBS Strategik 1999 telah diterbitkan sebagai hasil bagi penubuhan jawatankuasa ini. Pelan IBS Strategik 1999 adalah hasil daripada usaha ini dan terbukti menjadi satu rangka kerja yang baik yang menetapkan roda dalam gerakan ke arah menerima pakai sepenuhnya industri IBS. Walaupun usaha itu seolah-olah untuk berjaya, masih terdapat banyak ruang untuk penambahbaikan. Penyelarasan yang lebih besar seluruh industri yang diperlukan untuk kejayaan yang lebih besar dalam kempen.

Pengenalan IBS Hala Tuju 2003-2010 telah berjaya Rancangan IBS Stategic tahun 1999 ketika itu dibangunkan oleh ketua-ketua industri. Pelan induk adalah bertujuan untuk memudahkan transformasi sektor pembinaan Malaysia telah dirangka dengan input daripada industri dan diluluskan oleh Kabinet pada bulan Oktober 2003. Pelan induk itu adalah berdasarkan Strategi 5-M (Tenaga Manusia, Bahan-Komponen-Mesin, Pengurusan Proses-Kaedah, Monetari dan Pemasaran) dengan sasaran mempunyai industri pembinaan perindustrian serta mencapai Konsep Bangunan Terbuka menjelang tahun 2010 ( CIDB, ​​2003).

Kira-kira 109 pencapaian yang ditetapkan dapat dicapai dalam tahun 2010. Urusetia utama bagi pembangunan dan pemantauan Hala Tuju IBS CIDB, ​​di bawah naungan Kementerian Kerja Raya. Menyokong program ini adalah pelbagai agensi-agensi yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti 5-M Hala Tuju dengan Jabatan Kerja Awam (JKR) Malaysia sebagai rakan kongsi yang paling penting (Shaari, 2006). Unsur-unsur utama pelan hala tuju adalah seperti berikut; Untuk mempunyai dasar buruh yang secara beransur-ansur mengurangkan peratusan pekerja asing dari semasa 75% kepada 55% pada tahun 2005, 25% pada tahun 2007 dan 15% pada tahun 2009, Untuk menggabungkan IBS / MC dalam profesional kursus-kursus untuk arkitek, jurutera dan lain-lain, Untuk menggabungkan sukatan pelajaran pada IBS / MC dalam seni bina, kejuruteraan, pembinaan kursus-kursus di universiti-universiti tempatan, Untuk menguatkuasakan Kordinasi Modular (MC) oleh pihak berkuasa tempatan melalui Bangunan Seragam oleh Undang-undang (UBBL), Untuk membangunkan katalog komponen bangunan dan pelan standard untuk perumahan, Untuk membangunkan IBS skim Pengesahan, Menguatkuasakan penggunaan IBS untuk 30% daripada jumlah projek kerajaan (bangunan) pada tahun 2004 dan secara beransur-ansur meningkat kepada 50% pada 2006 dan 70% pada tahun 2008, Untuk memperkenalkan program buildability untuk semua bangunan swasta dan penguatkuasaan dari tahun 2008, menyediakan insentif cukai untuk pengeluar komponen IBS, Untuk menawarkan program laluan hijau untuk pengguna pelan standard (direka dengan menggunakan standard Komponen IBS dan MC), Untuk memulakan program pembangunan vendor, latihan dan bantuan kewangan, memansuhkan levi bagi rumah, kos rendah sederhana rendah & sederhana; dan untuk menetapkan levi pengurangan 50%. Pelaksanaan pelan tindakan diselia di bawah IBS Jawatankuasa Pemandu dan IBS Jawatankuasa Teknikal yang diketuai oleh Tan Sri Jamilus Hussien (kemudiannya Dato 'Abu Bakar Mat Diah) dan Dato' Abu Bakar Mat istana masing-masing.

Salah satu pencapaian penting dalam hala tuju adalah pengenalan konsep Koordinasi Modular (MC). MC adalah satu konsep koordinasi dimensi dan ruang di mana bangunan dan komponen berdimensi dan kedudukan dalam unit atau modul asas dikenali sebagai 1M yang bersamaan dengan 100 mm (ditetapkan di bawah MS1064). Sistem ini membolehkan keseragaman dalam reka bentuk dan komponen bangunan (CIDB, ​​2007). Ia akan menggalakkan penyertaan daripada mengeluar dan pemasang untuk memasuki pasaran, sekali gus mengurangkan harga komponen IBS. Pada dasarnya, MC akan memudahkan perindustrian terbuka yang merupakan sasaran utama daripada roadmaps. Penguatkuasaan yang dicadangkan menggunakan MC melalui Bangunan Seragam Undang-Undang-undang (UBBL) akan menggalakkan penggunaan melalui penstandardan dan penggunaan komponen IBS.

Agenda IBS terus digalakkan dengan pengumuman Bajet 2004, 2005 dan 2006. Pada tahun 2004, semua projek-projek bangunan baru kerajaan perlu untuk mempunyai sekurang-kurangnya 50% kandungan IBS yang telah dikira menggunakan IBS Skor Manual dibangunkan oleh CIDB. Selanjutnya pada tahun 2005, kerajaan telah berjanji untuk membina 100,000 unit rumah mampu milik yang menggunakan IBS (Hamid et al, 2008). Akhirnya pada tahun 2006, insentif cukai telah ditawarkan melalui Elaun Modal percepatan (BPR). Pengeluar IBS akan diberikan Badan Pencegah Rasuah (BPR) untuk perbelanjaan yang dilakukan dalam pembelian acuan yang digunakan bagi pengeluaran komponen-komponen konkrit pratuang untuk dituntut dalam tempoh tiga tahun (CIDB, ​​2005 dan Shaari, 2006).

1 Malaysia IBS International Exhabition (MIIE 2006) telah dijalankan pada awal tahun 2006 sebagai platform bagi pengamal-pengamal untuk menukar idea-idea, melibatkan diri dalam perniagaan Skim Perbankan Islam yang hampir sama dan mempamerkan produk mereka dalam IBS. Antara penceramah distigush yang diundang pada masa itu ialah Prof. Stephan Kendall, seorang penyelidik yang terkenal di dalam bangunan terbuka. Acara ini telah berjaya atracted 56 agensi-agensi kerajaan, penyelidik, profesional dan pengeluar untuk mempamerkan produk mereka serta lebih dari 2000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Acara ini telah dirasmikan oleh Dato 'Mohd Zin (ketika itu Menteri Kerja) 2 Malaysia IBS International Exhabition (MIIE 2009) telah dianjurkan pada bulan Februari 2009. Tema yang exhabitions "pembangunan melalui integrasi IBS". Richard Ogden (Buildoffsite UK) telah memberikan ucaptama pada IBS terutamanya mengenai pembangunan luar tapak pembinaan di UK. Acara tersebut telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato 'Seri Najib Tun Razak.

Pelan Induk Industri Pembinaan 2006-2015 (CIMP 2006-2015) telah diterbitkan pada bulan Disember 2006 sebagai cara untuk menentukan hala tuju masa depan Industri Pembinaan Malaysia. Usaha untuk menggalakkan IBS adalah dibentangkan di bawah Teras Strategik 5: inovasi melalui R & D untuk menerima pakai kaedah pembinaan baru (CIMP, 2006). Beberapa projek telah dilaksanakan di bawah syor CIMP termasuk penubuhan Pusat IBS pada tahun 2006 yang terletak di Jalan Chan Sow Lin, Cheras, Kuala Lumpur yang akan menjadi pusat sehenti IBS program-program yang berkaitan yang dimulakan oleh CIDB, ​​menyediakan latihan dan perundingan mengenai IBS dan mempamerkan teknologi IBS melalui projek demonstrasi. Pusat ini mempunyai 5 tugas-tugas asas: Industri perancangan, promosi dan pemasaran, pengesahan dan latihan pensijilan dan pembangunan teknologi. Pada masa ini, pusat ini menawarkan 7 kursus latihan profesional; Modul IBS01: Pengenalan kepada IBS dan Kordinasi Modular, Modul IBS02: pengiraan Skor IBS dan penyerahan, Modul IBS03: Precast perancangan konkrit dan pelaksanaan, modul IBS04: Analisis dan reka bentuk struktur pratuang konkrit, modul IBS05: Analisis dan reka bentuk struktur kerangka keluli, modul IBS06: penyelarasan reka bentuk Modular dan modul IBS07: perolehan dan pentadbiran kontrak. CIDB juga menawarkan kursus-kursus untuk kontraktor untuk menjadi pemasang komponen IBS di bawah Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan bagi Industri Pembinaan (NOSS) yang dijalankan di bawah Personel dan Kontraktor Sektor Pembangunan CIDB. CIMP juga menyokong aktiviti-aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) IBS yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pembinaan Malaysia (CREAM). CREAM adalah cabang penyelidikan CIDB beroperasi di Makmal Kerja Raya Malaysia (MKRM), negara makmal untuk ujian IBS dan penyelidikan. Sehingga kini, terdapat 12 IBS penyelidikan telah dijalankan bernilai lebih daripada RM 6,0 juta pelaburan modal.

Ia juga penting untuk pemaju-pemaju swasta untuk mengambil bahagian dalam memastikan kejayaan pelaksanaan program. Pada masa ini terdapat pengecualian pembinaan levi (CIDB levi - 0.125% daripada jumlah kos projek mengikut kepada Perkara 520) ke atas kontraktor yang menggunakan IBS dalam 50% daripada komponen-komponen bangunan di bangunan-bangunan kediaman (Hamid et al, 2008). Sesetengah boleh berhujah bahawa insentif dalam bentuk pengecualian levi bagi projek-projek dengan IBS Skor minimum 50% adalah terlalu sedikit. Keberkesanan tawaran itu sangat tidak mungkin disebabkan oleh hakikat bahawa levi yang dikenakan ke atas projek-projek bangunan sudah rendah. Pada mulanya levi yang dikenakan bagi projek-projek pembinaan pada 0.25%. Walau bagaimanapun, selepas penguatkuasaan Pakej Rangsangan Ekonomi pada tahun 2003, ia telah dikurangkan kepada 0.125% dan sederhana rendah, kos rendah dan sederhana projek perumahan kos, tiada levi dikenakan. Berdasarkan kadar 0.125%, katakan untuk projek RM 20 juta, levi yang kena dibayar kepada Kerajaan adalah hanya RM 250,000. Tawaran itu hanya akan menarik jika peningkatan kos yang disebabkan oleh penggunaan komponen IBS adalah kurang daripada nilai itu (Shaari, 2006).

Pembinaan struktur saiz hidup di perkarangan IBS Village (terletak di pusat IBS), Kuala Lumpur akan menjadi percubaan pertama di tunjuk selongsong pelbagai jenis produk dan teknik IBS dalam pasaran teknologi pembinaan. Struktur skala penuh akan menunjukkan percubaan untuk menggunakan sistem buidling terbuka dan kombinasi pelbagai produk IBS dan komponen dalam bangunan yang direka bentuk mengikut MS 1064, reka bentuk piawaian MC. Komponen-komponen yang terlibat dalam projek perintis ini adalah dari Pryda (Malaysia) Sdn. Bhd. (Kekuda roof), BPB Malaysia Gypsum Sdn Bhd (Dalaman dinding partition), IJM Building Systems Sdn Bhd (acuan sistem), Pembina Korporat Sdn Bhd (Walls PC), Baktian Sdn Bhd (Walls PC), ACP Industries Bhd (papak Separuh), Setia Precast Sdn Bhd (Walls PC), Eastern Pretech Sdn Bhd (papak Teras Hollow & Pod Tandas), PJD Produk Konkrit Sdn Bhd (Walls PC), Zenbes Sdn Bhd (Blok), CSR Building Materials (M ) Sdn Bhd (Blok Light-berat), Lafarge Roofing Systems Sdn Bhd (jubin roof), VS Interior Hiasan Sdn Bhd (pagar), Hoe Fock Wooden Kerja Raya Sdn Bhd (Windows Kayu & Bingkai Pintu), STO Sea Sdn Bhd (Lukisan) , Johan Ceramics Berhad (Tiles).

Pada tahun 2007, CIDB telah melakukan kajian semula separuh penggal pelaksanaan IBS Hala Tuju. Kajian semula dilakukan dengan menggunakan data yang sedia ada ditambah dengan koleksi persepsi industri melalui temu bual dengan pembuat keputusan utama industri. Laporan itu telah diterbitkan di bawah tajuk Pelaksanaan IBS Hala Tuju 2003-2010. Beberapa syor telah dibawa untuk membuang dan mengurangkan halangan dalam pelaksanaan pelan hala tuju termasuk membangunkan dan melaksanakan pelan komunikasi yang menyeluruh, menggunakan pendekatan yang berbeza untuk segmen industri yang berbeza dan mengubah persepsi pelanggan, mewujudkan permintaan sebagai leverage untuk menerima pakai IBS (CIDB, ​​2007)

Surat pekeliling yang baru daripada Kementerian Pelajaran Malaysia Kewangan (7 / 2008) bertarikh pada Oktober 2008 telah menekankan penggunaan sepenuhnya IBS dalam projek-projek kerajaan. Antara perkara-perkara yang menekan yang dibangkitkan dalam surat pekeliling penggunaan komponen IBS dalam projek-projek kerajaan mestilah tidak kurang daripada 70% dan kemasukan IBS sebagai sebahagian daripada dokumen kontrak untuk kerja-kerja semua bangunan kerajaan (Hamid et al, 2008). Keputusan untuk mewajibkan mana-mana bangunan kerajaan adalah untuk mewujudkan momentum yang mencukupi untuk permintaan komponen IBS. Seperti pada Februari 2009, dalam lebih kurang 320 projek-projek kerajaan bernilai RM 9.43 bilion telah dikenal pasti untuk dilaksanakan menggunakan IBS (Bernama, 2009).

Pada bulan Jun 2010, kerajaan akan memperkenalkan Model Ekonomi Baru 2011-2020 bagi Malaysia yang akan menolak negara daripada perangkap pendapatan pertengahan dan mewujudkan masyarakat berpendapatan tinggi ke arah status negara maju menjelang tahun 2020. Model Ekonomi Baru bertujuan untuk meningkat produktiviti pekerja menerusi usaha sendiri dalam inovasi dan kreativiti. Dengan meletakkan penekanan kepada model ekonomi baru ini, kerajaan berharap pekerja akan mencapai tahap yang lebih tinggi daya saing dan akhirnya meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam model ini kerajaan akan terus memperkenalkan langkah-langkah untuk mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing dalam semua sektor. Ia berharap perindustrian industri melalui penggunaan jentera, pra-fabrikasi dan automasi dalam IBS akan mengurangkan bilangan pekerja asing dan lama kelamaan ia akan digantikan dengan tenaga kerja mahir tempatan yang tinggi yang menyokong agenda nasional seperti yang ditetapkan di bawah Model Ekonomi Baru (CIDB, ​​2010 ). Dari segi itu, kerajaan juga telah berjanji pada tahun 2009 untuk mewujudkan satu dasar baru untuk mengurangkan 50% daripada 320,000 pekerja semasa asing yang berdaftar dalam sektor-sektor dan CIDB telah memperuntukkan RM 100 juta untuk melatih pekerja mahir di kalangan penduduk tempatan mengenai IBS dan kaedah lain untuk mengatasi kerugian (Bernama, 2009).

Baru Hala Tuju IBS 2011-2015 akan membuat orang ramai pada tahun 2011. Pelan hala tuju ini dibangunkan oleh CIDB di bawah consulation pemain indsutry carta jalan ke hadapan untuk industri IBS. Sketches Fikir Sdn. Bhd consltant yang dilantik untuk menjalankan kajian. Objektif dasar tahap yang tinggi yang dimaksudkan hasil pelaksanaan IBS. Untuk kekal fokus, ia ditumpukan kepada empat objektif dasar iaitu kualiti, berkesan, cekap dan mampan. Industri IBS mampan akan menyumbang kepada daya saing industri pembinaan. Misi pelan hala tuju baru itu adalah untuk menyediakan yang berkualiti, cekap, berwibawa dan mampan IBS yang menyumbang daya saing industri pembinaan Malaysia. Rukun pelan hala tuju adalah seperti berikut; reka bentuk berkualiti Baik, komponen dan bangunan adalah hasil yang diingini IBS. Estetika perlu digalakkan melalui inovasi, Untuk memastikan dengan menggunakan IBS, masa penyiapan bangunan adalah lebih cepat, lebih mudah diramalkan dan diurus dengan baik, mempunyai kolam siap profesional IBS yang berwibawa dan pekerja seluruh projek keseluruhan kitaran hayat: dari reka bentuk , pembuatan, membina untuk mengekalkan, Untuk mewujudkan industri IBS kewangan yang mampan yang mengimbangi kemampuan pengguna dan daya maju pengilang

Artikel ini adalah terjemahan dari : http://ibsresearch.blogspot.com/2010/04/chronology-of-ibs-policy-implementation.html
IKLAN 1

Pusat IBS CIDB Malaysia


Pusat IBS CIDB, Apakah peranan pusat IBS ini. Ikuti maklumat lanjut mengenai IBS centre ini, melalui video di bawah:

IKLAN 1

IKLAN ADSENSE