auto iklan

04 Oktober 2012

Syarat pinjaman perumahan Maybank

Syarat pinjaman perumahan Maybank
Syarat pinjaman perumahan Maybank. Nak buat pinjaman dengan bank maybank kena tahu apa syarat dan kelayakan maybank kenakan. Lihat syarat Maybank:

 • Warganegara Malaysia.
 • Sedang berkhidmat & berjawatan tetap
 • Berkhidmat sekurang-kurangnya 1 tahun
 • Telah disahkan dalam jawatan
 • Bukan seorang yang bankrap / berhutang hukuman / tidak berkemampuan / dalam tindakan tatatertib
 • Borang permohonan didaftarkan selewat-lewatnya 6 bulan sebelum bersara / tamat perkhidmatan.

Jadual kelayakan

GAJI BULANAN HAKIKI (RM) KELAYAKAN (RM)
3500 dan ke atas 360,000
3000 – 3499 300,000
2500 – 2999 264,000
2000 – 2499 240,000
1500 – 1999 192,000
1200 – 1499 156,000
1000 – 1199 120,000
800 – 899 96,000
600 – 799 72,000
599 dan ke bawah 48,000
Dokumen mandatori
 • Surat iringan ketua jabatan
 • Salinan kad pengenalan
 • Salinan slip gaji yang terbaru
 • Salinan surat pengesahan jawatan
 • Kiriman wang pos atau bank draf
 • Borang permohonan yang terbaru
 • Borang perakuan pemilihan takaful/insuran
 • Borang 2
 • Akujanji peguam- borang 3a @ 3b
 • Salinan hakmilik (geran)
 • Salinan perjanjian (jualbeli @ pembinaan)
Dokumen Tambahan Mengikut Jenis Pinjaman
 • RUMAH TELAH SIAP
 • MEMBINA RUMAH
 • RUMAH DALAM PEMBINAAN
 • MEMBELI TANAH
 • PENYELESAIAN HUTANG
 • UBAHSUAI RUMAH
 • UBAHSUAI RUMAH HARTA PINJAMAN BUKAN KERAJAAN
 • RUMAH TELAH SIAP
  1. Membeli rumah dari pemaju 
  2. Membeli rumah dari individu
 • MEMBINA RUMAH
  • Salinan hakmilik yang telah didaftarkan atas nama pemohon sendiri
  • Salinan perjanjian pembinaan rumah
  • Borang 7- Persetujuan menggadai oleh pemilik yang tidak membuat pinjaman, jika tanah dimiliki bersama suami isteri tetapi seorang sahaja yang memohon pinjaman
  • Surat kebenaran menggadai/mencagar jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Salinan pelan bangunan yang telah diluluskan
  • Salinan borang pindahmilik tanah (Borang 14A) – Jika tanah didaftarkan atas nama pasangan seorang sahaja.
  • Salinan sijil kontraktor ( SSM/PKK atau CIDB)
 • RUMAH DALAM PEMBINAAN
  1. Telah ada hakmilik individu
   • Borang 7 –Persetujuan menggadai oleh penama dalam Perjanjian Jualbeli yang tidak membuat pinjaman - Skim SPPP sahaja.
   • Salinan Lesen Pemaju dan Permit Iklan dan Jualan
  2. Belum ada hakmilik individu (tetapi mempunyai Master Title)
   • Borang 4
   • Borang 5A
   • Borang 7 –Persetujuan menggadai oleh penama dalam Perjanjian Jualbeli yang tidak membuat pinjaman - Skim SPPP sahaja.
   • Salinan Lesen pemaju dan Permit Iklan dan Jualan
 • MEMBELI TANAH
  • Laporan penilaian
  • Penyata baki hutang penjual 6 bulan kehadapan (jika berkenaan)
  • Borang 6
  • Borang 7 - Persetujuan menggadai oleh penama dalam Perjanjian Jualbeli yang tidak membuat pinjaman - Skim SPPP sahaja
  • Surat kebenaran menggadai/mencagar jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Surat kebenaran menjual harta bagi kes kontra(penjual adalah peminjam Kerajaan)
 • PENYELESAIAN HUTANG
  • Laporan penilaian
  • Penyata baki hutang penjual 6 bulan kehadapan (jika berkenaan)
  • Borang 7 - Persetujuan menggadai oleh penama dalam Perjanjian Jualbeli yang tidak membuat pinjaman - Skim SPPP sahaja
  • Surat kebenaran menggadai/mencagar jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Borang 5B –Akujanji Pemaju/Tuantanah ,jika hakmilik individu atau hakmilik strata belum dikeluarkan semasa permohonan dibuat.
 • UBAHSUAI RUMAH
  • Salinan perjanjian kerja-kerja ubahsuai rumah
  • Laporan penilaian
  • Borang 3C (jika belum mempunyai hakmilik individu atau strata) atau Borang 3D (jika telah ada hakmilik individu atau strata)
  • Borang 9
  • Salinan pelan ubahsuai yang telah diluluskan
  • Surat kebenaran menggadai jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Salinan sijil kontraktor ( SSM/PKK atau CIDB)
 • UBAHSUAI RUMAH HARTA PINJAMAN BUKAN KERAJAAN
  • Salinan perjanjian kerja-kerja ubahsuai rumah
  • Laporan penilaian
  • Borang 3C (jika belum mempunyai hakmilik individu atau strata) atau Borang 3D (jika telah ada hakmilik individu atau strata)
  • Borang 9
  • Salinan pelan ubahsuai yang telah diluluskan
  • Surat kebenaran menggadai jika hakmilik mempunyai sekatan kepentingan
  • Surat pengesahan bayaran bulanan pinjaman dari pihak bank
  • Salinan Borang 16C (Borang Penangguhan Gadaian) atau Reassignment and Release (kes assignment) yang diakui sah*
  • Salinan sijil kontraktor (SSM / PKK / CIDB)
  Nota:
  Salinan Borang 16C diperlukan sekiranya rumah berkenaan masih digadaikan kepada pihak bank / institusi kewangan 
sumber maybank
IKLAN 1

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

IKLAN ADSENSE