auto iklan

20 November 2011

Pelaksanaan Dasar IBS di MalaysiaKronologi Pelaksanaan Dasar IBS di Malaysia. Bagi tempoh empat dekad yang lalu, industri pembinaan Malaysia telah bereksperimen dengan pelbagai pembinaan pasang siap yang diketuai oleh penyedia penyelesaian konkrit pratuang pelbagai. Dalam kebanyakan kes, ia adalah untuk projek-projek yang one-off dan terpencil. Tiada pelan yang sewajarnya telah dirangka oleh Kerajaan untuk perindustrian pembinaan sehingga tahun 1990-an pos.Pergerakan yang kolektif ke arah perindustrian pembinaan mula-mula dipelopori oleh penyelidik dari Pusat Penyelidikan Perumahan (HRC), Universiti Putra Malaysia (UPM). IBS adalah satu penjenamaan semula konsep prefabrication diperkenalkan membezakan dengan bekas dalam jangka produktiviti kualiti yang lebih baik, dan keselamatan. Pusat penyelidikan telah menganjurkan satu siri kebangsaan dan antarabangsa colloquiums dan seminar IBS bermula pada awal 1984-2003. Fokus pada masa ini adalah untuk mengenal pasti bahan-bahan tempatan bagi skim perumahan mampu milik yang dibina menggunakan IBS.

Penyelidikan mereka pada beban saling mengandungi bangunan blok berongga telah memenangi berprestij Pingat Emas Geneva 2001. Pusat itu juga terlibat dengan program penyelidikan Perumahan Negara Mampu dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT) dan CIDB di antara tahun 2001 dan 2003.

Penubuhan CIDB pada tahun 1996 (di bawah Akta 520) sebagai agensi kerajaan di bawah Kementerian Kerja bertujuan untuk meningkatkan pembangunan industri pembinaan telah membawa IBS ke ketinggian baru. Pada tahun 1999, berdasarkan resolusi yang dibuat semasa Kolokium Sistem Pembinaan Berindustri 1998, CIDB telah membentuk Jawatankuasa Pemandu IBS dalam usaha untuk membawa ke hadapan isu-isu berkaitan IBS dalam rangka kerja untuk memacu industri ini ke hadapan (CIDB, ​​2005) . Jawatankuasa Pemandu IBS diterajui oleh Prof Abang Abdullah Abang Ali

Pelan IBS Strategik 1999 telah diterbitkan sebagai hasil bagi penubuhan jawatankuasa ini. Pelan IBS Strategik 1999 adalah hasil daripada usaha ini dan terbukti menjadi satu rangka kerja yang baik yang menetapkan roda dalam gerakan ke arah menerima pakai sepenuhnya industri IBS. Walaupun usaha itu seolah-olah untuk berjaya, masih terdapat banyak ruang untuk penambahbaikan. Penyelarasan yang lebih besar seluruh industri yang diperlukan untuk kejayaan yang lebih besar dalam kempen.

Pengenalan IBS Hala Tuju 2003-2010 telah berjaya Rancangan IBS Stategic tahun 1999 ketika itu dibangunkan oleh ketua-ketua industri. Pelan induk adalah bertujuan untuk memudahkan transformasi sektor pembinaan Malaysia telah dirangka dengan input daripada industri dan diluluskan oleh Kabinet pada bulan Oktober 2003. Pelan induk itu adalah berdasarkan Strategi 5-M (Tenaga Manusia, Bahan-Komponen-Mesin, Pengurusan Proses-Kaedah, Monetari dan Pemasaran) dengan sasaran mempunyai industri pembinaan perindustrian serta mencapai Konsep Bangunan Terbuka menjelang tahun 2010 ( CIDB, ​​2003).

Kira-kira 109 pencapaian yang ditetapkan dapat dicapai dalam tahun 2010. Urusetia utama bagi pembangunan dan pemantauan Hala Tuju IBS CIDB, ​​di bawah naungan Kementerian Kerja Raya. Menyokong program ini adalah pelbagai agensi-agensi yang terlibat dalam aktiviti-aktiviti 5-M Hala Tuju dengan Jabatan Kerja Awam (JKR) Malaysia sebagai rakan kongsi yang paling penting (Shaari, 2006). Unsur-unsur utama pelan hala tuju adalah seperti berikut; Untuk mempunyai dasar buruh yang secara beransur-ansur mengurangkan peratusan pekerja asing dari semasa 75% kepada 55% pada tahun 2005, 25% pada tahun 2007 dan 15% pada tahun 2009, Untuk menggabungkan IBS / MC dalam profesional kursus-kursus untuk arkitek, jurutera dan lain-lain, Untuk menggabungkan sukatan pelajaran pada IBS / MC dalam seni bina, kejuruteraan, pembinaan kursus-kursus di universiti-universiti tempatan, Untuk menguatkuasakan Kordinasi Modular (MC) oleh pihak berkuasa tempatan melalui Bangunan Seragam oleh Undang-undang (UBBL), Untuk membangunkan katalog komponen bangunan dan pelan standard untuk perumahan, Untuk membangunkan IBS skim Pengesahan, Menguatkuasakan penggunaan IBS untuk 30% daripada jumlah projek kerajaan (bangunan) pada tahun 2004 dan secara beransur-ansur meningkat kepada 50% pada 2006 dan 70% pada tahun 2008, Untuk memperkenalkan program buildability untuk semua bangunan swasta dan penguatkuasaan dari tahun 2008, menyediakan insentif cukai untuk pengeluar komponen IBS, Untuk menawarkan program laluan hijau untuk pengguna pelan standard (direka dengan menggunakan standard Komponen IBS dan MC), Untuk memulakan program pembangunan vendor, latihan dan bantuan kewangan, memansuhkan levi bagi rumah, kos rendah sederhana rendah & sederhana; dan untuk menetapkan levi pengurangan 50%. Pelaksanaan pelan tindakan diselia di bawah IBS Jawatankuasa Pemandu dan IBS Jawatankuasa Teknikal yang diketuai oleh Tan Sri Jamilus Hussien (kemudiannya Dato 'Abu Bakar Mat Diah) dan Dato' Abu Bakar Mat istana masing-masing.

Salah satu pencapaian penting dalam hala tuju adalah pengenalan konsep Koordinasi Modular (MC). MC adalah satu konsep koordinasi dimensi dan ruang di mana bangunan dan komponen berdimensi dan kedudukan dalam unit atau modul asas dikenali sebagai 1M yang bersamaan dengan 100 mm (ditetapkan di bawah MS1064). Sistem ini membolehkan keseragaman dalam reka bentuk dan komponen bangunan (CIDB, ​​2007). Ia akan menggalakkan penyertaan daripada mengeluar dan pemasang untuk memasuki pasaran, sekali gus mengurangkan harga komponen IBS. Pada dasarnya, MC akan memudahkan perindustrian terbuka yang merupakan sasaran utama daripada roadmaps. Penguatkuasaan yang dicadangkan menggunakan MC melalui Bangunan Seragam Undang-Undang-undang (UBBL) akan menggalakkan penggunaan melalui penstandardan dan penggunaan komponen IBS.

Agenda IBS terus digalakkan dengan pengumuman Bajet 2004, 2005 dan 2006. Pada tahun 2004, semua projek-projek bangunan baru kerajaan perlu untuk mempunyai sekurang-kurangnya 50% kandungan IBS yang telah dikira menggunakan IBS Skor Manual dibangunkan oleh CIDB. Selanjutnya pada tahun 2005, kerajaan telah berjanji untuk membina 100,000 unit rumah mampu milik yang menggunakan IBS (Hamid et al, 2008). Akhirnya pada tahun 2006, insentif cukai telah ditawarkan melalui Elaun Modal percepatan (BPR). Pengeluar IBS akan diberikan Badan Pencegah Rasuah (BPR) untuk perbelanjaan yang dilakukan dalam pembelian acuan yang digunakan bagi pengeluaran komponen-komponen konkrit pratuang untuk dituntut dalam tempoh tiga tahun (CIDB, ​​2005 dan Shaari, 2006).

1 Malaysia IBS International Exhabition (MIIE 2006) telah dijalankan pada awal tahun 2006 sebagai platform bagi pengamal-pengamal untuk menukar idea-idea, melibatkan diri dalam perniagaan Skim Perbankan Islam yang hampir sama dan mempamerkan produk mereka dalam IBS. Antara penceramah distigush yang diundang pada masa itu ialah Prof. Stephan Kendall, seorang penyelidik yang terkenal di dalam bangunan terbuka. Acara ini telah berjaya atracted 56 agensi-agensi kerajaan, penyelidik, profesional dan pengeluar untuk mempamerkan produk mereka serta lebih dari 2000 pengunjung tempatan dan antarabangsa. Acara ini telah dirasmikan oleh Dato 'Mohd Zin (ketika itu Menteri Kerja) 2 Malaysia IBS International Exhabition (MIIE 2009) telah dianjurkan pada bulan Februari 2009. Tema yang exhabitions "pembangunan melalui integrasi IBS". Richard Ogden (Buildoffsite UK) telah memberikan ucaptama pada IBS terutamanya mengenai pembangunan luar tapak pembinaan di UK. Acara tersebut telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Dato 'Seri Najib Tun Razak.

Pelan Induk Industri Pembinaan 2006-2015 (CIMP 2006-2015) telah diterbitkan pada bulan Disember 2006 sebagai cara untuk menentukan hala tuju masa depan Industri Pembinaan Malaysia. Usaha untuk menggalakkan IBS adalah dibentangkan di bawah Teras Strategik 5: inovasi melalui R & D untuk menerima pakai kaedah pembinaan baru (CIMP, 2006). Beberapa projek telah dilaksanakan di bawah syor CIMP termasuk penubuhan Pusat IBS pada tahun 2006 yang terletak di Jalan Chan Sow Lin, Cheras, Kuala Lumpur yang akan menjadi pusat sehenti IBS program-program yang berkaitan yang dimulakan oleh CIDB, ​​menyediakan latihan dan perundingan mengenai IBS dan mempamerkan teknologi IBS melalui projek demonstrasi. Pusat ini mempunyai 5 tugas-tugas asas: Industri perancangan, promosi dan pemasaran, pengesahan dan latihan pensijilan dan pembangunan teknologi. Pada masa ini, pusat ini menawarkan 7 kursus latihan profesional; Modul IBS01: Pengenalan kepada IBS dan Kordinasi Modular, Modul IBS02: pengiraan Skor IBS dan penyerahan, Modul IBS03: Precast perancangan konkrit dan pelaksanaan, modul IBS04: Analisis dan reka bentuk struktur pratuang konkrit, modul IBS05: Analisis dan reka bentuk struktur kerangka keluli, modul IBS06: penyelarasan reka bentuk Modular dan modul IBS07: perolehan dan pentadbiran kontrak. CIDB juga menawarkan kursus-kursus untuk kontraktor untuk menjadi pemasang komponen IBS di bawah Standard Kemahiran Pekerjaan Kebangsaan bagi Industri Pembinaan (NOSS) yang dijalankan di bawah Personel dan Kontraktor Sektor Pembangunan CIDB. CIMP juga menyokong aktiviti-aktiviti Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) IBS yang dijalankan oleh Institut Penyelidikan Pembinaan Malaysia (CREAM). CREAM adalah cabang penyelidikan CIDB beroperasi di Makmal Kerja Raya Malaysia (MKRM), negara makmal untuk ujian IBS dan penyelidikan. Sehingga kini, terdapat 12 IBS penyelidikan telah dijalankan bernilai lebih daripada RM 6,0 juta pelaburan modal.

Ia juga penting untuk pemaju-pemaju swasta untuk mengambil bahagian dalam memastikan kejayaan pelaksanaan program. Pada masa ini terdapat pengecualian pembinaan levi (CIDB levi - 0.125% daripada jumlah kos projek mengikut kepada Perkara 520) ke atas kontraktor yang menggunakan IBS dalam 50% daripada komponen-komponen bangunan di bangunan-bangunan kediaman (Hamid et al, 2008). Sesetengah boleh berhujah bahawa insentif dalam bentuk pengecualian levi bagi projek-projek dengan IBS Skor minimum 50% adalah terlalu sedikit. Keberkesanan tawaran itu sangat tidak mungkin disebabkan oleh hakikat bahawa levi yang dikenakan ke atas projek-projek bangunan sudah rendah. Pada mulanya levi yang dikenakan bagi projek-projek pembinaan pada 0.25%. Walau bagaimanapun, selepas penguatkuasaan Pakej Rangsangan Ekonomi pada tahun 2003, ia telah dikurangkan kepada 0.125% dan sederhana rendah, kos rendah dan sederhana projek perumahan kos, tiada levi dikenakan. Berdasarkan kadar 0.125%, katakan untuk projek RM 20 juta, levi yang kena dibayar kepada Kerajaan adalah hanya RM 250,000. Tawaran itu hanya akan menarik jika peningkatan kos yang disebabkan oleh penggunaan komponen IBS adalah kurang daripada nilai itu (Shaari, 2006).

Pembinaan struktur saiz hidup di perkarangan IBS Village (terletak di pusat IBS), Kuala Lumpur akan menjadi percubaan pertama di tunjuk selongsong pelbagai jenis produk dan teknik IBS dalam pasaran teknologi pembinaan. Struktur skala penuh akan menunjukkan percubaan untuk menggunakan sistem buidling terbuka dan kombinasi pelbagai produk IBS dan komponen dalam bangunan yang direka bentuk mengikut MS 1064, reka bentuk piawaian MC. Komponen-komponen yang terlibat dalam projek perintis ini adalah dari Pryda (Malaysia) Sdn. Bhd. (Kekuda roof), BPB Malaysia Gypsum Sdn Bhd (Dalaman dinding partition), IJM Building Systems Sdn Bhd (acuan sistem), Pembina Korporat Sdn Bhd (Walls PC), Baktian Sdn Bhd (Walls PC), ACP Industries Bhd (papak Separuh), Setia Precast Sdn Bhd (Walls PC), Eastern Pretech Sdn Bhd (papak Teras Hollow & Pod Tandas), PJD Produk Konkrit Sdn Bhd (Walls PC), Zenbes Sdn Bhd (Blok), CSR Building Materials (M ) Sdn Bhd (Blok Light-berat), Lafarge Roofing Systems Sdn Bhd (jubin roof), VS Interior Hiasan Sdn Bhd (pagar), Hoe Fock Wooden Kerja Raya Sdn Bhd (Windows Kayu & Bingkai Pintu), STO Sea Sdn Bhd (Lukisan) , Johan Ceramics Berhad (Tiles).

Pada tahun 2007, CIDB telah melakukan kajian semula separuh penggal pelaksanaan IBS Hala Tuju. Kajian semula dilakukan dengan menggunakan data yang sedia ada ditambah dengan koleksi persepsi industri melalui temu bual dengan pembuat keputusan utama industri. Laporan itu telah diterbitkan di bawah tajuk Pelaksanaan IBS Hala Tuju 2003-2010. Beberapa syor telah dibawa untuk membuang dan mengurangkan halangan dalam pelaksanaan pelan hala tuju termasuk membangunkan dan melaksanakan pelan komunikasi yang menyeluruh, menggunakan pendekatan yang berbeza untuk segmen industri yang berbeza dan mengubah persepsi pelanggan, mewujudkan permintaan sebagai leverage untuk menerima pakai IBS (CIDB, ​​2007)

Surat pekeliling yang baru daripada Kementerian Pelajaran Malaysia Kewangan (7 / 2008) bertarikh pada Oktober 2008 telah menekankan penggunaan sepenuhnya IBS dalam projek-projek kerajaan. Antara perkara-perkara yang menekan yang dibangkitkan dalam surat pekeliling penggunaan komponen IBS dalam projek-projek kerajaan mestilah tidak kurang daripada 70% dan kemasukan IBS sebagai sebahagian daripada dokumen kontrak untuk kerja-kerja semua bangunan kerajaan (Hamid et al, 2008). Keputusan untuk mewajibkan mana-mana bangunan kerajaan adalah untuk mewujudkan momentum yang mencukupi untuk permintaan komponen IBS. Seperti pada Februari 2009, dalam lebih kurang 320 projek-projek kerajaan bernilai RM 9.43 bilion telah dikenal pasti untuk dilaksanakan menggunakan IBS (Bernama, 2009).

Pada bulan Jun 2010, kerajaan akan memperkenalkan Model Ekonomi Baru 2011-2020 bagi Malaysia yang akan menolak negara daripada perangkap pendapatan pertengahan dan mewujudkan masyarakat berpendapatan tinggi ke arah status negara maju menjelang tahun 2020. Model Ekonomi Baru bertujuan untuk meningkat produktiviti pekerja menerusi usaha sendiri dalam inovasi dan kreativiti. Dengan meletakkan penekanan kepada model ekonomi baru ini, kerajaan berharap pekerja akan mencapai tahap yang lebih tinggi daya saing dan akhirnya meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam model ini kerajaan akan terus memperkenalkan langkah-langkah untuk mengurangkan pergantungan kepada pekerja asing dalam semua sektor. Ia berharap perindustrian industri melalui penggunaan jentera, pra-fabrikasi dan automasi dalam IBS akan mengurangkan bilangan pekerja asing dan lama kelamaan ia akan digantikan dengan tenaga kerja mahir tempatan yang tinggi yang menyokong agenda nasional seperti yang ditetapkan di bawah Model Ekonomi Baru (CIDB, ​​2010 ). Dari segi itu, kerajaan juga telah berjanji pada tahun 2009 untuk mewujudkan satu dasar baru untuk mengurangkan 50% daripada 320,000 pekerja semasa asing yang berdaftar dalam sektor-sektor dan CIDB telah memperuntukkan RM 100 juta untuk melatih pekerja mahir di kalangan penduduk tempatan mengenai IBS dan kaedah lain untuk mengatasi kerugian (Bernama, 2009).

Baru Hala Tuju IBS 2011-2015 akan membuat orang ramai pada tahun 2011. Pelan hala tuju ini dibangunkan oleh CIDB di bawah consulation pemain indsutry carta jalan ke hadapan untuk industri IBS. Sketches Fikir Sdn. Bhd consltant yang dilantik untuk menjalankan kajian. Objektif dasar tahap yang tinggi yang dimaksudkan hasil pelaksanaan IBS. Untuk kekal fokus, ia ditumpukan kepada empat objektif dasar iaitu kualiti, berkesan, cekap dan mampan. Industri IBS mampan akan menyumbang kepada daya saing industri pembinaan. Misi pelan hala tuju baru itu adalah untuk menyediakan yang berkualiti, cekap, berwibawa dan mampan IBS yang menyumbang daya saing industri pembinaan Malaysia. Rukun pelan hala tuju adalah seperti berikut; reka bentuk berkualiti Baik, komponen dan bangunan adalah hasil yang diingini IBS. Estetika perlu digalakkan melalui inovasi, Untuk memastikan dengan menggunakan IBS, masa penyiapan bangunan adalah lebih cepat, lebih mudah diramalkan dan diurus dengan baik, mempunyai kolam siap profesional IBS yang berwibawa dan pekerja seluruh projek keseluruhan kitaran hayat: dari reka bentuk , pembuatan, membina untuk mengekalkan, Untuk mewujudkan industri IBS kewangan yang mampan yang mengimbangi kemampuan pengguna dan daya maju pengilang

Artikel ini adalah terjemahan dari : http://ibsresearch.blogspot.com/2010/04/chronology-of-ibs-policy-implementation.html
IKLAN 1

Tiada ulasan:

Catat Komen

IKLAN ADSENSE