auto iklan

21 November 2011

Tugas pemaju,jurutera,kontraktor dan teknikal


Peranan dan tugas pemaju projek, akitek, jurutera awam, jurutera elektrik, tugas kontraktor dan lain lain yang terlibat dalam pembangunan projek

1)Pemaju projek ialah Syarikat yang mendapat autoriti membangunkan sesuatu tapak untuk tujuan pembangunan/perumahan. Cth ; Tasik Puteri Propeties Sdn Bhd, Talam Corporation , Aima Development, Bumita, Island Penisular. Biasanya mereka adalah kontraktor kelas A, juga mempunyai lesen pemaju.

2)Arkitek ialah profesional yang ada tauliah Lembaga akitek Malaysia, yang di benar merancang, merekabentuk suatu projek binaan. Mereka mempunyai kepakaran dalam lukisan pelan binaan, lukisan pelan tender dan pelan pembangunan, susun atur bangunan di atas peta/tapak projek,

3) Jurutera awam adalah juga yang layak dan ada ijazah dari universiti. Pihak jurutera akan memastikan pembangunan susun atur bangunan, jalan, lorong belakang, longkang, dsbnya mengikut piawaian pembangunan yg tertentu. Beliau akan menyemak pelan pembangunan dan proses pembinaan/pembangunan.

4) Jurutera elektrik ialah seorang yang berkelayakan dalam bidang ini dan mendapat ijazah dalam bidang ini dari universiti. Pihak mereka akan yg memastikan pemasangan elektrik di dalam bangunan, susun atur pemasangan dsb mengikut piawaian / garis panduan.

5) Kontraktor Orang/pihak yang diberikan kuasa dalam kerja kerja pembinaan. Kontraktor di Malaysia perlu berdaftar di Pusat Khidmat Kontraktor PKK dengan syarat pendaftaran ditetapkan PKK. Mereka Mendapat keuntungan menerusi tender pembangunan yg dibuat.

6) Jurutera mekanikal Pihak yg memastikan aspek kejuruteraan yang melibatkan mesin, jentera, mengikut prosedur yang sepatutnya . Ia juga seorang yang layak dan mendapat ijazah dari institusi yang layak dengan bidang ini.

7) Juruukur bahan atau QS, ialah seorang yang pakar dan layak dalam hal kos dan kuantiti bahan suatu projek. mereka juga terlibat dalam pengurusan tender, kawalan kos, bayaran kontraktor dan anggaran kos projek. Mereka juga sebagai penasihat kos dan kawalan kos bagi pihak pemaju atau bagi pihak kontraktor.

8) Tugas penyelia tapak, ialah membantu dan menyelia pembinaan suatu projek
IKLAN 1

Tiada ulasan:

Catat Komen

IKLAN ADSENSE