auto iklan

PKK

Pusat Khidmat Kontraktor ditubuhkan pada 30 Jun 1981 dengan nama  Pusat Penyelarasan Khidmat Kontraktor-kontraktor Bumiputera (PUSAKABUMI) diletakkan di bawah Unit Penyelarasan dan Pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri. Pada 1 Januari 1987, namanya ditukar kepada Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) sesuai dengan pertambahan fungsi dan bidang kuasanya. Pada 27 Oktober 1990, PKK dipindahkan ke Kementerian Perusahaan Awam dan seterusnya pada tahun 1995, PKK menjadi sebahagian daripada Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Tugas awalnya adalah untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh kontraktor-kontraktor Bumiputera.

Visi
Mewujudkan kontraktor Bumiputera yang berkualiti dan berdaya saing selaras dengan matlamat Masyarakat Perdagangan dan Perindustrian Bumiputera (MPPB) menjelang 2020.

Misi
  1. Mewujudkan kontraktor yang berkeupayaan dalam semua bidang kerja
  2. Membantu meningkatkan keupayaan kontraktor Bumiputera bersaing dalam pasaran terbuka

Objektif
  1. Memastikan kontraktor yang berdaftar adalah berkualiti
  2. Meningkatkan keupayaan dan kepakaran terkini kontraktor Bumiputera
  3. Menambahbaik sistem pendaftaran sedia ada selaras dengan keperluan semasa
  4. Memastikan kontraktor Bumiputera terlibat secara aktif di dalam projek-projek yang dilaksanakan
ANDA BOLEH DOWNLOAD DAN MEMBUAT PENDAFTARAN DENGAN PKK DI LINK DI BAWAH:

http://pkk.kkr.gov.my/kelas
IKLAN 1

IKLAN ADSENSE