auto iklan

Kelas Kontraktor

Kelas
A - Melebihi RM 10,000,000
B - RM 5,000,001 hingga RM 10,000,000
C - RM 2,000,001 hingga RM 5,000,000
D - RM 500,001 hingga RM 2,000,000
E - RM 200,001 hingga RM 500,000
F - Sehingga RM 200,000

Kontraktor di bawah Pusat Khidmat Kontraktor
IKLAN 1

IKLAN ADSENSE